Sommarjobb, arbetslivserfarenhet och framtida arbetsinkomst

  • Moudud Alam Högskolan Dalarna, Falun.
  • Kenneth Carling Högskolan Dalarna, Falun.
  • Ola Nääs Högskolan Dalarna, Falun.

Abstract

De flesta kommuner erbjuder sommarjobb till gymnasieungdomar. Vi har undersökt om denna arbetslivserfarenhet påverkar flickors framtida arbetsinkomster. Vi följde 1 447 flickor i fem till tolv år efter avslutat gymnasium. Flickorna hade under sitt första gymnasieår ansökt och slumpmässigt tilldelats sommarjobb av Falu kommun. Effekten av sommarjobbserfarenheten på arbetsinkomsten var positiv och betydande för dem.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24