Svensk arbetsmarknad mot polarisering efter millennieskiftet

  • Rune Åberg Umeå universitet.

Abstract

Arbetsmarknaden i Sverige har under lång tid präglats av att antalet höglönejobb har ökat och låglönejobb minskat. Analyser baserade på lönestrukturstatistiken visar dock att den utvecklingen efter millennieskiftet övergått i polariserande riktning. Det mönstret avviker inte ifrån bilden i många andra länder trots låglönejobbens relativt höga löneläge i Sverige. Det som drivit utvecklingen är en kombination av faktorer som påverkat olika delar av ekonomin på olikartade sätt vilket sammantaget genererat en jobbstrukturförändring i polariserande riktning.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-24