Användningen av inhyrd arbetskraft i Sverige

Författare

  • Kristina Håkansson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Tommy Isidorsson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Abstract

Sedan drygt 20 år är det möjligt för arbetsgivare att hyra in personal från bemanningsföretag. Även om branschen fortfarande diskuteras och ifrågasätts, främst från fackligt håll, är användningen av inhyrd personal inget uppseendeväckande. Notiser i dagspressen om arbetsgivare som beslutat hyra in, eller beslutat att avsluta inhyrningen, är inte sensationella företeelser. I vilken utsträckning arbetsgivare använder inhyrd personal finns det dock begränsad kunskap om.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-24