Krisberedskapspusslet – meningsskapande och strategier i arbetet med riskoch sårbarhetsanalyser

Författare

  • Mathias Ericson Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvetenskaper.

Abstract

Artikeln belyser avvägningar kring och villkor för att sammanställa de riskoch sårbarhetsanalyser som har en central roll i utvecklingen av samhällets krisberedskap. Det empiriska underlaget består av intervjuer med personer inom kommun och länsstyrelse samt observationer av konferenser och seminarier ägnade åt utveckling av krisberedskap, främst med fokus på risk och sårbarhetsanalyser. Resultaten visar hur arbetet präglas av en mängd övervägande för att hantera konflikter mellan olika förväntningar och intressen. Artikeln pekar på vikten av att uppmärksamma hur institutionella ordningar, normer och maktrelationer präglar vad som bedöms som relevanta risker och sårbarheter.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-05