Gå tillbaka till artikeldetaljer Krisberedskapspusslet – meningsskapande och strategier i arbetet med riskoch sårbarhetsanalyser Ladda ner Ladda ned PDF