Lite skit i hörnen - om hotellstäderskors individuella motstånd

  • Helena Lundberg Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  • Henrietta Huzell Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.

Abstract

Arbetsrelaterat motstånd bland anställda är ett fenomen som existerar i princip i alla arbetsorganisationer. Trots det finns det få skandinaviska fältstudier som beskriver fenomenet. Med utgångspunkt i deltagande observation visar föreliggande artikel att de till synes lojala städerskorna utarbetat en rad motståndsaktiviteter, som i sin tur bemöts med ständiga kontrollförsök från ledningens sida. De anställdas motståndsaktiviteter är att karaktärisera som dolda och individuella, vilket förklaras av frånvaron av grundläggande förutsättningar för organiserade och kollektiva motståndshandlingar.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-05