Att göra rum - Erfarenheter från ett jämställdhetsprojekt

  • David Öborn Regin Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).

Abstract

Denna artikel bygger på en undersökning av ett omfattande jämställdhetsprojekt som enligt undersökningens deltagare haft en relativt direkt och genomgripande effekt inom organisationen där det genomförts. I artikeln analyseras projektets effekter, strategier och verktyg. Artikelns syfte är påvisa viktiga förutsättningar för jämställdhetsarbete och analysera de använda strategiernas relevans för jämställdhetsprojekt inom andra organisationer. Projektet förefaller framgångsrikt, varför det är intressant att studera närmare. Det är också genomfört i en ideell organisation som, jämfört med privat och offentlig sektor, är relativt outforskad mark i jämställdhetsfrågor.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-04