Arbetsmarknad & Arbetsliv: Meddelanden https://journals.lub.lu.se/aoa <p><strong><em>Arbetsmarknad &amp; Arbetsliv</em> är en tidskrift vars syfte är att sprida kunskap om förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Tidskriften eftersträvar en god vetenskaplig kvalitet, en mångvetenskaplig bredd och vänder sig samtidigt till en vid läsekrets. Vid sidan av forskare är studenter på samtliga nivåer liksom övriga aktörer med intresse for arbetslivsfrågor viktiga målgrupper. Tidskriften befinner sig på nivå 1 i Norwegian register of scientific journals and publishers.</strong></p> sv-SE Tidskriften Arbetsmarknad och arbetsliv bjuder in till temanummer om arbetsrätt https://journals.lub.lu.se/aoa/announcement/view/183 <p>Arbetsrätten påverkar arbetsmarknaden och arbetslivet för alla som arbetar. För att uppmärksamma arbetsrätten bjuder Arbetsmarknad och arbetsliv härmed in till ett temanummer om arbetsrätt.</p> <p>Arbetsrätten är i ständig utveckling. År 2022 har varit ett av de mest händelserika åren någonsin: Arbetsmarknadsparterna har i samarbete med lagstiftaren reformerat anställningsskyddslagen, EU har på senare år antagit flera centrala direktiv och ytterligare reglering är att vänta. Andra sätt att organisera arbete ger upphov till nya rättsliga frågor i svenska såväl som internationella domstolar.</p> <p>Vi välkomnar bidrag som rör regleringen av arbetsmarknaden i vid mening, vilket omfattar den civil och offentligrättsliga regleringen samt även diskrimineringsrätten.</p> <p>Publicering sker efter peer-review. </p> <p>Bidrag ska lämnas senast den 1 februari 2024.</p> <p>Frågor kan ställas Erik Sjödin (erik.sjodin@sofi.su.se)</p> <p>Vi ser framemot era bidrag.</p> Arbetsmarknad & Arbetsliv 2023-02-15