Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv bjuder in till temanummer om Utveckling av hållbara arbetsvillkor i omsorgen

2023-11-02

Arbetsvillkoren inom omsorgsarbeten har tillsammans med dess konsekvenser i form av ohälsa och personalomsättning visat mer negativa trender än andra yrken och arbeten i genomsnitt. I detta specialnummer ger vi uppmärksamhet till utvecklingen av hållbara arbetsvillkor i omsorgen. Med hållbarhet avses att kunna och vilja stanna i arbetet samt en utveckling mot mer hållbara arbetsförhållanden. 

 Vi välkomnar bidrag som belyser olika problematiker avseende arbetsvillkor, dess utvecklingen över tid och under olika tider samt olika former av satsningar som syftar till att stärka hållbarhet i omsorgsarbetet.

Publicering sker efter peer-review. 

Bidrag ska lämnas senast den 28 februari 2024.

 Frågor kan ställas Lotta Dellve (lotta.dellve@gu.se) och Helene Brodin (helene.brodin@socarb.su.se)

 

Vi ser framemot era bidrag.