Vol 66, Nr 1 (2000)

Innehållsförteckning

Cover

Omslag
Scandia Scandia
PDF

Contents

Innehållsförteckning
Scandia Scandia
PDF

Articles

Att inte förgås i "vanrykt". Sytning, själagagn, vård och omsorg under senmedeltid och 1500-tal
Conny Blom
PDF
Stormaktstiden - demografiskt systemskifte i det fördolda
Lennart Andersson-Palm
PDF
Pigutvandringen från Finland till Danmark och södra Sverige vid förra sekelskiftet
Max Engman
PDF
Nationernas Förbunds arkiv - ett koncentrat av mellankrigstidens världshistoria
Anna Svensson
PDF
Genmäle
Svante Nycander
PDF
Replik
Sverker Oredsson
PDF

Reviews

Recensioner
Scandia Scandia
PDF

Summaries

Summaries
Scandia Scandia
PDF