Redaktion

Huvudredaktör:
Professor Wiebke Kolbe, Lunds universitet
Adress: Historiska Institutionen, Box 192, 221 00 LUND.
Tel: +46 46 222 41 92
 
Redaktionssekreterare: 
FD Björn Lundberg, Lunds universitet
 
Webbredaktör:
FD Sara Ellis Nilsson, Linnéuniversitetet och Lunds universitet
 
Kassör (ekonomi- och prenumerationsansvarig):
Professor Lars Edgren, Lunds universitet
 
ÖVRIG REDAKTION OCH STYRELSE:
Ordförande: Professor Hanne Sanders, Lunds universitet
Professor Thomas Kaiserfelt, Lunds universitet
Docent Henrik Rosengren, Lunds universitet
Docent Svante Norrhem, Lunds universitet
Docent Stefan Nyzell, Malmö universitet
Docent Elisabeth Geevers, Lunds universitet
FD Kajsa Weber, Lunds universitet
FD Ingmarie Danielsson Malmros, Malmö universitet
FD Lina Sturfelt, Lunds universitet
FD Sofie Lene Bak, Københavns universitet
FD Morten Fink-Jensen, Københavns universitet
FD Robert Nilsson Mohammadi, Malmö universitet
 
Redaktionsråd (Advisory Board):
Svein Atle Skålevåg, Ph.d., Universitetet i Bergen; Michael H. Gelting, professor, University of Aberdeen; Mats Hallenberg, docent, Stockholms universitet; Sari Autio-Sarasmo, docent, Helsingfors universitet; Orsi Husz, docent, Uppsala universitetKarin Hassan Jansson, FD, Uppsala universitet; Kimmo Katajala, professor, Östra Finlands universitet; Nina Javette Koefoed, Ph.d., Aarhus universitet; Pirjo Markkola, professor, Jyväskyle universitet; Ulf Zander, professor, Lunds universitet; Flemming Mikkelsen, Ph.d., Center for Ungdomsforskning, Københavns universitet; Dorthe Gert Simonsen, Ph.d., Københavns universitet; Pasi Ihalainen, professor, Jyväskylä universitet; Karin Kvist Geverts, FD, Forum för levande historia; Andreas Marklund, FD, Post- og telemuseum, Köpenhamn; Jes Fabricius Møller, Ph. d, Københavns universitet; Bertel Nygaard, Ph.d., Aarhus universitet; Erik Thomson, associate professor, Unversity of Manitoba; Paul Warde, Ph.D., University of Cambridge.