Prenumerera

Vill du prenumerera på Scandia? Kontakta Lars Edgren på lars.edgren@hist.lu.se.

Inom Norden: Att prenumerera på Scandia kostar 280 kronor per år. Betalning sker till postgirokonto 535164-8 eller till bankkontonummer 40641761224, Nordea, Box 55, 221 00 Lund. Var vänlig ange namn vid inbetalning.

Utanför Norden: Befinner du dig utanför Norden kostar prenumerationen 340 SEK per år. Betalning görs med internationell postanvisning till Hist Ins Scandia, bankkontonummer 40641761224, Nordea, Box 55, S-221 00 Lund, Sweden BIC-code: ndeasess Iban-code: SE70 3000 0000 040641761224

Lösnummer: Lösnummer för innevarande år kostar 120 kronor/styck. Lösnummer för äldre årgångar kostar 60 kronor/styck. Vid köp av flera nummer, kontakta Scandia för prisuppgift. Var god observera att porto tillkommer.