Scandia : Tidskrift för historisk forskning

Scandia är en historievetenskaplig tidskrift som behandlar centrala teman i nordisk historieforskning. Tyngdpunkten ligger således på nordisk och övrig europisk historia samt på historisk teori/metod och historiografi. Tidsskriften utkommer två gånger om året.

Vol 81, Nr 1 (2015)


Omslagsbild