Nr 8 (2017)

Flykt

Helt nummer

Visa eller ladda ned hela numret PDF

Innehållsförteckning

Inledning

Flykt
Fredrik Nilsson, Björn Magnusson Staaf, Charlotte Åkerman
PDF

Artiklar

Väntan
Andreas Nilsson, Aila Peterson
PDF
”Man bör ha en medicinsk spärr”. En studie av kulturellt gränsarbete
Fredrik Nilsson, Markus Idvall
PDF
Malmö stad och de ensamkommande barnen hösten 2015
Karin Sjöberg
PDF
När gränsen åter blev synlig. En studie av gränspraktiker och arbete med nyanlända i Helsingborg
Isabel Rescala, Daniel Mårs
PDF
På flykt i nordvästra Skåne
Anna Bank, Marsanna Petersen
PDF
Flyktingmottagandet och landsbygdens framtid
Kjell Hansen
PDF
Which Refugees Deserve Our Help? How Polarized Representations Shape Public Opinions and Individuals’ Lives
Lakshmi Freier
PDF
Volunteer work among asylum seekers and refugees in Finland from 2015 to 2017
Sofia Laine, Kirsti Salmi-Niklander
PDF
”Får jag säga hjälpa?” Om betydelsen av ett gemensamt och ansvarstagande språk forskare och informant emellan
Sandra Neergaard-Petersen
PDF

Författarpresentationer

Författarpresentationer
Fredrik Nilsson, Björn Magnusson Staaf, Charlotte Åkerman
PDF