”Man bör ha en medicinsk spärr”

En studie av kulturellt gränsarbete

Författare

  • Fredrik Nilsson
  • Markus Idvall

Nyckelord:

läger, lägersystem, flyktingläger, gränsarbete, gränser, gränspraktik, gränsstudier, karantänsläger, mottagningsläger, arbetsläger, interneringsläger, biopolitik, gränskontroll

Referenser

Agamben, G. (1995/2010). Homo Sacer. Den suveräna makten och det nakna livet. Göteborg: Daidalos

Agier, M. (2008). On the Margins of the World. The Refugee Experience Today. Malden: Polity Press

Agier, M. (2011/2016). Managing the Undesirables. Refugee Camps and Humanitarian Government. Malden: Polity Press

Ahuja, N. (2016). Bioinsecurities. Disease Interventions, Empire, and the Government of Species. Durham and London: Duke University Press

Andersen, D., Klatt, M. & Sandberg, M. (red.) (2012). The Border Multiple. The practicing of borders between public policy and everyday life in a re-scaling Europe. Farnham: Ashgate

Balibar, E. (2002/2011). Politics and the Other Scene. London/New York: Verso

Bogatic, W. (2011). Exilens dilemma: Att stanna eller att återvända. Beslut i Sverige av polska kvinnor som överlevde KZ-lägret Ravensbrück och räddades till Sverige 1945-1947. Linnaeus University Press

Byström, M. & Frohnert, P. (red.) (2013). Reaching a State of Hope. Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State, 1930- 2000. Lund: Nordic Academic Press

Dunlap, T. (1981). DDT. Scientists, Citizens, and Public Policy. Princeton: Princeton University Press

Foucault, M. (1974/1993). Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Lund: Arkiv

Foucault, M. (1990). The History of Sexuality. Vol. 1, An introduction. Harmondsworth: Penguin

Friberg, G. (1977). Stormcentrum Öresund. Krigsåren 1940-45. Stockholm: Natur och kultur

Frykman, J. (1993/2005). Nationella ord och handlingar. I: Ehn, B., Frykman, J. & Löfgren, O. (red.) Försvenskningen av Sverige. Det nationellas förvandlingar. Stockholm: Natur och Kultur

Hallberg, L. (2001). Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840-1990. Skrifter utgivna av Riksarkivet 17. Stockholm: Riksarkivet

Kinkela, D. (2011). DDT & The American Century. Global Health, Environmental Politics, and the Pesticide That Changed the World. Chapel Hill: The University of North Carolina Press

Lefbvre, H. (1970/2003). The Urban Revolution. Minneapolis: University of Minnesota Press

Montesino, N. (2007). Flyktingmottagning, en fråga kring hälsa och arbete. Myndigheternas organisering av flyktingmottagandet i Sverige, 1940- och 1950-talen. I: Ekberg, J. (red.) Sveriges mottagning av flyktingar - några exempel. Årsbok 2007 från forskningsprofilen Arbetsmarknad, Migration och Etniska relationer (AMER) vid Växjö universitet. Växjö: Växjö University Press

Montesino, N. & Thor, M. (2009). Migration och folkhälsa. Hälsopolitiska bedömningar i den svenska flyktingmottagningen under 1940-talets första hälft. Historisk tidskrift 129:1

Nilsson, F. (2010). Öresund Plaza. Om konsten att passera. I: Löfgren, O. & Nilsson, F. (red.) Regionauterna. Öresundsbron från vision till vardag. Göteborg: Makadam Förlag

Rumford, C. (2014). Cosmopolitan Borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Sandberg, M. (2012). Border Orderings. The Co-existance of Border Focusing and Letting Border Issues take the Back Seat at the German-Polish Border. I: Andersen Jagetic, D., Klatt, M. & Sandberg, M. (red.) The Border Multiple. The Practising of Borders between Public policy and Everyday Life in a Re-scaling Europe. Farnham: Ashgate

Simon, C. (1999). DDT. Kulturgeschichte Einer Chemischen Verbindung. Basel: Christoph Merian Verlag

Åmark, K. (2013). Sweden and the refugees, 1933-45. I: Byström, M. & Frohnert, P. (red.) Reaching a State of Hope. Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State, 1930-2000. Lund: Nordic Academic Press

Downloads

Publicerad

2017-12-11

Nummer

Sektion

Artiklar