”Får jag säga hjälpa?”

Om betydelsen av ett gemensamt och ansvarstagande språk forskare och informant emellan

  • Sandra Neergaard-Petersen
Nyckelord: Fältarbete, flyktingdokumentation, dokumentation, flyktingar, etnologi, etik, intervjuteknik, språkbruk, makt

Referenser

Dahl, G. (2009). Sociology and Beyond. Agency, Victimisation and the Ethics of Writing. Asian Journal of Social Sciences 37 (3)

Haraway, D. (1988). Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspectives. Feminist Studies 3

Lennartsson, R. (2007). Mellan hopp och förtvivlan. Erfarenheter och strategier i väntan på asyl. En etnologisk undersökning om situationen för asylsökande i eget boende i Västmanland och Uppsala län. Karlskrona: Printfabriken

Taylor, C. (1999). Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg: Daidalos

Publicerad
2017-12-11
Sektion
Artiklar