”Får jag säga hjälpa?”

Om betydelsen av ett gemensamt och ansvarstagande språk forskare och informant emellan

Författare

  • Sandra Neergaard-Petersen

Nyckelord:

Fältarbete, flyktingdokumentation, dokumentation, flyktingar, etnologi, etik, intervjuteknik, språkbruk, makt

Referenser

Dahl, G. (2009). Sociology and Beyond. Agency, Victimisation and the Ethics of Writing. Asian Journal of Social Sciences 37 (3)

Haraway, D. (1988). Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspectives. Feminist Studies 3

Lennartsson, R. (2007). Mellan hopp och förtvivlan. Erfarenheter och strategier i väntan på asyl. En etnologisk undersökning om situationen för asylsökande i eget boende i Västmanland och Uppsala län. Karlskrona: Printfabriken

Taylor, C. (1999). Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg: Daidalos

Downloads

Publicerad

2017-12-11

Nummer

Sektion

Artiklar