När gränsen åter blev synlig

En studie av gränspraktiker och arbete med nyanlända i Helsingborg

Författare

  • Isabel Rescala
  • Daniel Mårs

Nyckelord:

Gränser, Gränsarbete, Gränspraktik, Gränskontroll, Borderwork, Helsingborg, Migration, Myndigheter, flykt, flyktingmottagande

Referenser

Barkman, T. (2016). Gränskontrollerna stoppade den beväpnade mördaren - frun och barnen satt i bilen. Sydsvenskan. 15 november. http://www.sydsvenskan.se/2016-11-25/granskontrollerna-stoppade-bevapnad-mordare-frun-och-barnen-satt-i-bilen

Länsstyrelsen. (u.å.). Samhällsorientering för nyanlända. http://extra.lansstyrelsen.se/integration/Sv/samhallsorientering/Pages/samhallsorientering.aspx [2017-04-05]

Marmorstein, E. (2017). Hårdare krav ska få invandrarkvinnor i jobb. SVT Nyheter. 12 mars. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/haddy-i-sverige-maste-man-jobba

Migrationsverket. (2016). Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige 2015. 1 januari. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-01-Nastan-163-000-manniskor-sokte-asyl-i-Sverige-2015.html

Migrationsverket. (2017). Statistik. 18 april. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

Nationalencyklopedin. (u.å.). Magkänsla. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/magkänsla [2017-03-07]

Nilsson, T. (2016). Larödbor kraftsamlar för att välkomna flyktingar. Helsingborgs Dagblad. 26 oktober. http://www.hd.se/2016-10-26/larodbor-kraftsamlar-for-att-valkomna-flyktingar

Nordiskt samarbete. (u.å.). Nordiska rådets historia. http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/bag-om-nordisk-raad/om-nordiska-raadet/nordiska-raadets-historia/1953-1971 [2016-10-16]

Polisen. (2017a). Tillfälliga gränskontroller. 7 mars. https://polisen.se/Om-polisen/Specialkompetenser/Granspolisen/Tillfallig-granskontroll

Polisen. (2017b). Polisen inför gränskontroll vid inre gräns. 8 april. https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam-2017/April/Polisen-infor-granskontroll-vid-inre-grans

Regeringen. (2016). Anvisningar till kommunerna att ta emot nyanlända. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/anvisningar-till-kommunerna-att-ta-emot-nyanlanda [2017-04-05]

Sveriges riksdag. (2005). Utlänningslag (2005:716). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716 [2017-10-02]

SVT. (2017). Dåd i Stockholm. SVT Nyheter. 7 april. http://www.svt.se/nyheter/live/dad-i-stockholm

Tryding, P. (2016). Kontrollernas kostnad. ekonomiska konsekvenser av ID-kontrollerna i Öresundsregionen. Sydsvenska handelskammaren. http://resources.mynewsdesk.com/image/upload/gfwpsqgqoplyxuinptr4.pdf [2017-10-16]

Agamben, G. (2010). Homo sacer. Den suveräna makten och det nakna livet / Giorgio Agamben; översättning, förord och efterskrift: Sven-Olov Wallenstein. Göteborg: Daidalos

Ahmed, S. (2000). Strange encounters. Embodied others in post-coloniality. London: Routledge

Axelsson, L. (2012). Making borders. Engaging the threat of Chinese textiles in Ghana. Diss. Stockholm: Stockholms universitet

Khosravi, S. (2010). ’Illegal’ traveller. An auto-ethnography of borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Rumford, C. (red.) (2009). Citizens and borderwork in contemporary Europe. London: Routledge

Rumford, C. (2014). Cosmopolitan borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Downloads

Publicerad

2017-12-11

Nummer

Sektion

Artiklar