Väntan

Författare

  • Andreas Nilsson
  • Aila Peterson

Nyckelord:

Flykt, Flyktingar, Flyktingmottagande, flyktingförläggning, migration, migrationsprocess, Migrationsverket, flyktingdokumentation, flyktingskap, flyktingfrågor, flyktingläger, flyktingmottagning

Referenser

Migrationsverket. (2016). Frågor och svar om Afghanistan. 24 november. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-11-24-Fragor-och-svar-om-Afghanistan.html

Migrationsverket. (2016). Försämrat säkerhetsläge i Afghanistan. 8 december. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-12-08-Forsamrat-sakerhetslagei-Afghanistan.html

Migrationsinfo.se. (2017) Forskning och statistik om integration och migration i Sverige. 24 februari. https://www.migrationsinfo.se/fragor-och-svar/hur-manga-kommer-utvisas-2016/#fn-4058-1

Resare, N. (2016). Frågor och svar om utvisningar till Afghanistan. Blankspot. 21 december. https://www.blankspot.se/fragor-och-svar-om-utvisningarna-till-afghanistan

Salsal förening i Sverige, SFS. (2015) De flesta flyktingarna från Afghanistan. 29 mars. http://www.salsal.se/radio-salsal%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84/de-flesta-flyktingarna-fran-afghanistan

Svenska Afghanistankommittén. (2017). Afghanistans befolkning. 10 maj. https://sak.se/afghanistan/befolkning

Gullberg, H. (1952). Dödsmask och lustgård. Stockholm: Norstedts

Thott, G. (1991). Många ansikten. Stockholm: Albert Bonniers förlag

Downloads

Publicerad

2017-12-11

Nummer

Sektion

Artiklar