Svensk Teologisk Kvartalskrift

Svensk Teologisk Kvartalskrift, som grundades 1925, har som ambition att främja och utmana det offentliga teologiska samtalet.

Tonvikten ligger på systematisk teologi, sådan den bedrivs vid ledande svenska lärosäten, men religions- och kyrkohistoria, bibelvetenskap och allmän religionsvetenskap har också en given plats.

STK vill belysa och problematisera den nutida teologins forskning och förutsättningar, gärna utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, och publicerar i varje nummer ett flertal artiklar och teologiskt relevanta recensioner av aktuell svensk och internationell litteratur.

Därtill informeras om särskilda teologiska evenemang.


Vol 93, Nr 1-2 (2017)

Innehållsförteckning

Hela numret

 
PDF

Från redaktionen

 
PDF

Artiklar

Hartmut Lehmann
Carl-Gustaf Andrén
PDF
Otfried Czaika
PDF
Carl-Henric Grenholm
PDF
Elisabeth Gerle
PDF
Marie Rosenius
PDF
Tomas Appelqvist
PDF

Recensionsartiklar

Sofia Camnerin
PDF
Nicole von Rost Biedron
PDF
Tobias Hägerland
PDF
Jonas Adelin Jørgensen
Eva-Lotta Grantén
PDF
Cecilia Wejryd
PDF
Else Marie Wiberg Pedersen
PDF
Hans Pettersson
PDF
Tania Norell
PDF

Litteratur

STK Redaktion
PDF