Redaktion

Redaktör

Professor Samuel Byrskog, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Sweden

Redaktionssekreterare

TD Martin Nykvist, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, Sweden

Redaktionens arbetsutskott

Professor Stephan Borgehammar
Professor Samuel Byrskog
Professor Jayne Svenungsson
TD Martin Nykvist
TD Andreas Westergren
TM Elisabet Nord