Redaktion

Redaktör

Professor Jayne Svenungsson, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Sweden

Recensionsredaktör

TM Sara Järlemyr, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Sweden

Redaktionssekreterare

TD Martin Nykvist, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, Sweden

Redaktionens arbetsutskott

Professor Stephan Borgehammar, Lunds universitet
Professor Mohammad Fazlhashemi, Uppsala universitet
Professor Jayne Svenungsson, Lunds universitet
FD Kristina Myrvold, Linnéuniversitetet & Lunds universitet
TD Martin Nykvist, Lunds universitet
TD Christine Svinth-Værge Põder, Köpenhamns universitet
TD Hannah M. Strømmen, Lunds universitet
TD Andreas Westergren, Lunds universitet
TM Sara Järlemyr, Lunds universitet

Redaktionsråd

Professor Martin Berntson, Göteborgs universitet
Professor Mohammad Fazlhashemi, Uppsala universitet
Professor Anne Katrine de Hemmer Gudme, Universitetet i Oslo
TD Patrik Hagman, Åbo Akademi
TD Michael Hjälm, Enskilda högskolan Stockholm/Sankt Ignatios Akademi
FD Torsten Janson, Lunds universitet
Professor Tone Stangeland Kaufman, MF vitenskapelig høyskole
Professor Ståle J. Kristiansen, NLA Høgskolen
TD Anni Maria Laato, Åbo Akademi
TD Outi Lehtipuu, Helsingfors universitet
TD Karen Marie Leth-Nissen, Köpenhamns universitet
FD Linde Lindkvist, Institutet för mänskliga rättigheter
Professor Marius Timmann Mjaaland, Oslo universitet
TD Else Marie Wiberg Pedersen, Aarhus universitet
Professor Pétur Pétursson, Islands universitet
Professor Pamela Slotte, Åbo Akademi/Helsingfors universitet
TD Hanna Stenström, Enskilda högskolan Stockholm
Professor Kirsi I. Stjerna, California Lutheran University
Professor David Thurfjell, Södertörns högskola
Professor Linn Tonstad, Yale Divinity School
FD Erika Willander, Uppsala universitet