Open Access

Allt material i Svensk Teologisk Kvartalskrift publiceras med omedelbar öppen tillgång (open access) under Creative Commons-licensen CC BY-NC-ND 4.0. Det innebär att innehållet i tidskriften är fritt tillgängligt utan kostnad och får för icke-kommersiella syften fritt läsas, laddas ned, kopieras, delas, skrivas ut och länkas. Innehållet får dock inte ändras. När innehållet används måste författare, källa och licens anges. Upphovsrätten till innehållet tillhör respektive författare.

Författaren kan fritt göra sin publicerade, accepterade eller insända text tillgänglig på institutionella och internetbaserade arkiv, exempelvis sitt lärosätes digitala arkiv eller andra tjänster för detta.

Inga publiceringsavgifter tas ut vid publicering i Svensk Teologisk Kvartalskrift.