Bidrag – recension

Riktlinjer för recensenter

UTFORMNING
En recension ska vara högst 7 000 tecken inklusive blanksteg. Det är alltid svårt att inom ett begränsat utrymme adekvat behandla alla de aspekter som en bok aktualiserar. Antalet sidor för varje nummer av tidskriften är emellertid också begränsat, och kön för recensioner som väntar på publicering kan vara lång. Tidskriftens ambition att vara aktuell innebär att regeln om omfång tillämpas strikt. Ett för långt manus kan komma att returneras till recensenten innan det kan sättas upp på väntelistan för publicering.

En anmälan kan vara kortare, ca 3 000 tecken. Denna genre är lämplig för sådan litteratur som förtjänar läsekretsens uppmärksamhet utan att boken blir föremål för fackmässig granskning, till exempel textsamlingar, nyutgåvor och vissa handböcker.

Tidskriften gör ingen rubrikmässig distinktion mellan recensioner och anmälningar. Rubriker och fotnoter förekommer inte i STK:s recensioner. Hänvisningar till annan litteratur ökar sällan läsbarheten och bör undvikas. Endast i den mån sådana är absolut nödvändiga kan de inkluderas.

Bibliografiska uppgifter om den recenserade boken anges som rubrik enligt följande:

Fredrik Lindström. Suffering and Sin: Interpretations of Illness in the Individual Complaint Psalms. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1994. 500 s.

INLÄMNING AV MANUS
Om inte annat är överenskommet skickas manus som bifogad fil till recensionsredaktör Sara Järlemyr (sara.jarlemyr@ctr.lu.se). Ange noggrant längst ner i dokumentet ditt namn, din adress, din e-postadress och din akademiska titel.

PUBLICERING
STK:s redaktion, där företrädare för flera ämnesdiscipliner ingår, gör en gemensam och sista bedömning av alla recensioner före publicering. Avgörande för när och i vilket nummer av STK din recension publiceras är följande faktorer: bokens publiceringsår, det aktuella numrets innehållsliga profil och ämnesspridningen inom dess recensionsavdelning.

KORREKTUR
Efter redaktionens innehållsliga granskning av ditt manus lämnas det till sättning hos STK:s redaktionssekreterare, Martin Nykvist. Du erhåller ett korrektur för en sista genomläsning före tryck; endast väsentliga förändringar godkäns i detta skede!

AV RECENSENTEN BESTÄLLD LITTERATUR
Kontakta recensionsredaktör Sara Järlemyr (sara.jarlemyr@ctr.lu.se) om du har förslag på litteratur du önskar recensera. Boken måste naturligtvis passa väl med tidskriftens profil och för dess målgrupp enligt de allmänna anvisningarna ovan. Var vänlig ange noggrant de bibliografiska data, inklusive förlag, som underlättar beställningen av boken.