Vol 48 (1973): Svenskt Gudstjänstliv Årgång 47/48 1972-1973

					Visa Vol 48 (1973): Svenskt Gudstjänstliv Årgång 47/48 1972-1973

Artiklarna i denna volym behandlar både nutid och historia inom års­bokens ämnesräjong.

Om ett försök att i praktisk handling ge begreppet ”andliga sånger” ett vidgat innehåll berättar kyrkoadjunkten Sören Bolander, Växjö. Interiörer från arbetet med det nya psalmbokstillägget ger kontrakts­ prosten Inge Löfström, Eslöv.

Problemet med den nuvarande psalmbokens ibland starkt föråldrade språkbruk tas upp av Inger Haskå, docent i nordiska språk vid Lunds universitet. En viss språklig konstruktion, som hon tidigare undersökt i sin doktorsavhandling, ger henne möjlighet att statistiskt belägga psalm­språkets avstånd från annan poesi, ett fenomen som givetvis kan värde­ ras på olika sätt.

Birgitta-jubileet 1973 har gett tonsättaren och musikvetenskapsdocenten Ingmar Milveden, Uppsala, anledning att redogöra för det birgittinska sångidealet, ett ämne av hög aktualitet för dem som i dag strävar efter en god gregoriansk uppförandepraxis.

Milveden presenterar också en solid lösning på den omstridda dateringsfrågan beträffande musikhandskriften i Högs kyrka, ett av de viktigaste musikdokumenten från vår reformationstid.

Recensionsavdelningen speglar centrala nyheter inom liturgik, hymnologi, och kyrkomusik. Slutligen redogörs för verksamheten inom Laurentius Petri Sällskapet 1972—73. 

Publicerad: 2015-04-27

Recensioner

  • Recensioner

    Lars Aldén, Allan Arvastson, Sören Bolander, Lars Eckerdal, Ragnar Holte

Rapporter

Verksamhetsberättelse

Omslagets baksida