Vol. 84 No. 1 (2018): Scandia

					View Vol. 84 No. 1 (2018): Scandia

Nu har det nya numret av Scandia lämnat pressarna med en rad spännande artiklar och recensioner. Innehållet kommer att publiceras open access under senhösten 2018.

Vill du prenumerera eller köpa ett lösnummer av vår papperstidskrift? Kontakta leif.eliasson@hist.lu.se

Published: 2018-05-31