Att göra skillnad. Om migration, arbete och kön i skogsarbetarbyar 1950–1975

  • Maria Vallström
Nyckelord: intersektionalitet, skogsarbete, migration, kategorisering, subjektivering, metodologisk utveckling, nerifrån-upp perspektiv
Publicerad
2010-12-20
Sektion
Artiklar