Prokrastinera: maska, nätslappa och arbetskraftens obestämbarhet

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.25494

Abstract

Prokrastinera innebär i grunden att skjuta upp att börja med eller avsluta en uppgift. I den här essän diskuterar jag teorier om att prokrastinera och den djupgående klyfta bland forskarna som distinktionen mellan aktiv och passiv prokrastinering skapat. Därefter går jag in på en metodologisk kritik av forskningen om prokrastinering i lönearbetet och avslutar med ett förslag till en i mina ögon mer fruktbar sådan forskning.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2023-12-13