Quo vadis, Academia?

Författare

  • Anna-Karin Wyndhamn Instutitionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
  • Anna Stevenson Ekonomihögskolan/Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet https://orcid.org/0000-0002-9017-6338

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.25167

Nyckelord:

Akademisk frihet, ideologisk makt, normstyrning

Abstract

I denna essä om hur den ideologiska styrningen av universitetet påverkar akademisk frihet tas avstamp i två fallstudier där enskilda forskare ifrågasatt förändringsinitiativ som i bred bemärkelse skildras som goda, rätta och sanna. Genom att studera hur kritik mot dessa förändringsinitiativ bemöts, visar vi hur dessa antaganden om godhet fungerar som en form av normativ styrning som även påverkar den formella maktutövningen. Vi visar hur en sådan styrning utgör ett hinder för konstruktiv dialog inom universitetet. Essän avslutas med en reflektion kring hur hotet mot den akademiska friheten kan härledas både inom och utom akademin.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2023-09-29