Från bruksmentalitet till anställningsbarhet – eller från ett flytande begrepp till ett annat?

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.25139

Nyckelord:

aktivering, anställningsbarhet, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik, etnografi

Abstract

I efterdyningarna av globalisering och automatisering tampas alltjämt många före detta industriorter i Sverige med att ställa om till en tjänste och serviceinriktad ekonomi. I denna artikel presenterar jag analyser av etnografiska observationer från två arbetsmarknadspolitiska åtgärder organiserade i en utpräglad bruksortsmiljö där begreppet bruksmentalitet förekom som förklaring till hög arbetslöshet och låg studiemotivation. Resultaten visar hur lokala värdesystem kan inverka på förståelsen och översättningen av den arbetsmarknadspolitik som förs inom ramen för det så kallade ”aktiva” samhället främjandes policybegrepp som anställningsbarhet och entreprenörskap.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2023-09-08