Emotionellt arbete och belastning i fängelsearbete

– utvecklingen över tid

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.25111

Nyckelord:

kriminalvårdare, fängelser, emotionellt arbete, emotionell belastning

Abstract

Kriminalvårdare är ett komplext yrke som dagligen hanterar intagna i fängelser, vilket innefattar att bemöta olika känslouttryck. Denna artikel handlar om hur detta emotionella arbete förändrats över tid. Den baseras på en jämförelse av data från två forskningsprojekt (2009 och 2019). Resultatet visar att kriminalvårdare upplever att det emotionella arbetet blivit mer påtagligt, och att den belastning och trötthet som följer av detta blivit större. Samtidigt upplever många små möjligheter till återhämtning från detta under arbetstiden. Utvecklingen kan ses i ljuset av den ökade beläggningen men kan också kopplas till ideologiska och organisatoriska förändringar inom den svenska kriminalvården.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2023-11-17