”Man får inte ta någon genväg in i konsultarbetet”

En studie om privata konsulters som genomför barnavårdutredningar inom svenska social förvaltningar

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.25087

Nyckelord:

privata konsulter, tidsgeografi, barnavårdsutredningar

Abstract

I artikeln fördjupas kunskapen om den privata konsultens väg in i arbetet som konsult, tiden som konsult och väg ut mot andra uppdrag. Resultatet visar att vägen in och vägen ut, utifrån ett tidsgeografiskt perspektiv, vilar på samma restriktioner, det vill säga brist på makt och inflytande och krav på samordning. Tilläggas kan en önskan om frihet som sedan övergår till en längtan efter trygga anställningsvillkor. För studiens respondenter blev tiden som konsult ett tillfälligt mellanrum och det är viktigt att det blir så även för socialförvaltningar. Risken finns dock att det blir en mer permanent lösning på svåra situationer.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2023-09-01