Arbetsmarknadsläget och anställdas inställning i arbetsmarknadsfrågor

Författare

  • Bengt Furåker
  • Leif Johansson

Abstract

I denna artikel behandlar Bengt Furåker och Leif Johanson frågan om huruvida människors åsikter och attityder i olika arbetsmarknadsfrågor står i samklang med de grundläggande idéerna bakom den svenska arbetsmarknadspolitiken samt i vilken utsträckning det skett förändringar i och med 1990-talets arbetsmarknadsförsämringar. Det empiriska underlaget utgörs av data som insamlats genom tilläggsfrågor till Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar under 1991 och 1993. Den bild som framtonar i materialet innehåller åtskilligt av intresse för den arbetsmarknadspolitiska diskussionen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-12-07