Ekonomiska och sociala perspektiv på sökeffektivitet och långtidsarbetslöshet

Författare

  • Rune Åberg

Abstract

I debatten om arbetslösheten och dess bekämpning har sökeffektiviteten på arbetsmarknaden intagit en framträdande plats. En uppfattning är att sänkta ersättningsnivåer vid arbetslöshet och begränsade möjligheter till rundgång mellan åtgärder och arbetslöshet skulle öka de arbetslösas sökaktivitet och på så sätt sänka arbetslösheten. Detta bygger dock på en alltför förenklad bild av människors beteenden på arbetsmarknaden. I denna artikel hävdar Rune Aberg att också sociala och psykologiska dimensioner såväl som objektiva möjligheter för jobbsökande måste beaktas, och i det perspektivet framstår manipulationer av de ekonomiska incitamenten för de arbetslösa som tämligen verkningslösa i kampen mot arbetslösheten.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-12-07