Vad bestämmer sökaktiviteten?

Författare

  • Anders Harkman
  • Fredrik Jansson

Abstract

Arbetsmarknadsforskningen har angett passivisering av långtidsarbetslösa, minskande kompetens och höga ersättningsnivåer som förklaringar till dels låg sökaktivitet, dels att chansen att få jobb minskar med längre arbetslöshetstid. Anders Harkman och Fredrik Jansson menar i denna artikel istället att den låga sökaktiveteten inte är ett tecken på passivisering utan en effekt av dels en stor mängd återanställningar, dels en anpassning till ett svårt arbetsmarknadsläge. Att chansen att få jobb skulle minska med arbetslöshetstiden visas därtill vara en illusion, skapad av den stora mängden återanställningar efter kort arbetslöshetstid. Resultaten bör få konsekvenser för utformningen av ersättningssystemen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-12-07