Hur förnya arbetsrätten?

Författare

  • Niklas Bruun

Abstract

I den pågående debatten om arbetsrättens framtid har frågor om konstitutionella grundrättigheter och arbetsrättens utgångspunkter rönt ringa uppmärksamhet. Niklas Bruun diskuterar dem i denna artikel, där han också tar upp frågan om otillräcklig flexibilitet i arbetslivet. Bruun menar att arbetsmarknadsparterna på bägge sidor framför orealistiska krav på reformer inom arbetsrätten. Han hävdar dock att partssamarbete och kompromissvilja behövs både för sysselsättningen, EU samarbetet och inte minst för att få stabilitet i regelsystemet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-12-07