Arbetslöshet och dyslexi

Författare

  • David H Ingvar
  • May Lindgren
  • Richard Stenmark

Abstract

Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi är vårt vanligaste handikapp. I denna artikel sammanfattar David H Ingvar, May Lindgren och Richard Stenmark aktuell kunskap om dyslexi, hur diagnosen ställs och vilka primära och sekundära konsekvenser detta handikapp kan medföra. Författarna betonar särskilt hur dyslexi kan påverka en arbetssökandes möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden samt att tillgodogöra sig utbildning. De belyser också arbetsförmedlingarnas och arbetsmarknadsinstitutens roll i denna problematik, nämligen att identifiera arbetssökande med dyslexi och att erbjuda dessa adekvata arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-12-07