''Kvinnlig'' och ''manlig'' arbetslöshet

Upplever kvinnor och män arbetslöshet på skilda sätt?

Författare

  • Mikael Nordenmark

Abstract

Tidigare forskningsresultat kring kvinnors och mäns reaktioner på arbetslöshet uppvisar en splittrad bild. Vissa undersökningar pekar på att män drabbas hårdare av arbetslöshetens negativa konsekvenser medan andra antyder att kvinnor har minst lika svårt att anpassa sig till sin arbetslöshetssituation. Resultatet från denna studie visar att det är vanskligt att behandla kvinnor och män som två enhetliga kategorier när man studerar effekter av arbetslöshet. I artikeln argumenterar Mikael Nordenmark för att det är sociala livsvillkor snarare än generella skillnader mellan kvinnor och män som avgör hur man ser på sin situation som arbetslös.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-12-07