Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring

Författare

  • Patrick Joyce

Abstract

Utformningen av arbetslöshetsförsäkringen har diskuterats allt intensivare i takt med en bestående hög arbetslöshet och de höga kostnader den medför. Under hösten 199 5 tillsattes "Utredningen om ersättning vid arbetslöshet och omställning", ARBOM- utredningen. I mitten av oktober i år lade den fram sitt slutbetänkande. I artikeln sammanfattar Patrick Joyce, utredningens sekreterare, utredningens förslag och överväganden.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-12-07