Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetsmiljöansvar vid hem- och distansarbete

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.23942

Nyckelord:

arbetsmiljö, arbetsmiljölag, distansarbete, hemarbete, covid-19, coronapandemin

Abstract

Arbetsgivarens och arbetstagarens juridiska ansvar för arbetsmiljön är utformat för ett arbetsliv där arbetet huvudsakligen bedrivs i arbetsgivarens lokaler och under dennes kontroll. I och med att hem- och distansarbete kan förväntas öka i omfattning i spåren av coronapandemin aktualiseras vilket rättsligt ansvar för arbetsmiljön som gäller för arbetsgivaren och arbetstagaren. Avsikten i den här artikeln är att analysera det rättsliga ansvaret för arbetsmiljön vid distansarbete och skissera eventuella brister i regleringen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2023-03-09