Utveckla arbetsmiljöstatistiken!

Författare

  • Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Abstract

Arbetsmiljön är mycket viktig och kräver bra statistik. Inte bara lön och andra former av ersättning utgör villkoren vid en anställning, även arbetsmiljön gör det. Det är därför precis som vad gäller löner viktigt att ha bra statistik vad gäller arbetsmiljö för att kunna följa utvecklingen över tid och jämföra villkoren för olika grupper. För bra analyser om arbetsmarknaden baserade på registerdata behövs alltså även tillgång till arbetsmiljöuppgifter. Arbetsmiljöverket har huvudansvar för den statistik som behandlar arbetsmiljön, men även Försäkringskassan
och SCB har viktiga roller. Det behövs samtidig tillgång till arbetsmiljödata och andra arbetsmarknadsdata. Här ska kort behandlas arbetsmiljöstatistiken och hur den kan vidareutvecklas. För översikter se till exempel rapporter från Arbetsmiljöverket som Arbetsmiljöverket (2020; 2021; 2021 b) och rapporter från SCB som SCB (2021) som bygger på ULF/SILC som är en urvalsundersökning. För uppgifter om arbetsskadeförsäkringen se publikationer från Försäkringskassan, till exempel Försäkringskassan (2021, s. 67–68).

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-03-23