Riskbedömning i engelsk och svensk arbetsmiljörätt: vad kan covid-19 lära oss?

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.23919

Nyckelord:

arbetsrätt, arbetsmiljö, sars-coronavirus-2, covid-19, riskbedömning

Abstract

Covid-19 har aktualiserat hur samhället bedömer och reagerar på hälsorisker i arbetet. I Sverige ska som utgångspunkt alla risker undanröjas, medan risker i England ska undvikas om det är rimligt genomförbart. Riskbedömningar har en förebyggande funktion men har också kommit att fungera som ett skydd för arbetsgivare. I artikeln undersöks ansvarets omfattning, relevanta riskfaktorer och de roller som spelas av offentliga tillsynsorgan och andra aktörer.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2023-03-22