Närmare men inte nära nog – hur arbete osynliggörs vid kommunala arbetsmarknadsenheter

Författare

  • Katarina Giritli Nygren Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet https://orcid.org/0000-0002-5337-3287
  • Gunilla Olofsdotter Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet https://orcid.org/0000-0001-7950-038X
  • Ida Sjöberg Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet
  • Carolina Klockmo Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet https://orcid.org/0000-0002-9894-3319
  • Malin Bolin Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet

Nyckelord:

kommunala arbetsmarknadsinsatser, styrningsrelationer, arbetsförmåga, Kolada, utvärdering

Abstract

Kommunala arbetsmarknadsenheter (AME) är viktiga arenor för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. För uppföljning och analys av verksamheten inom AME används inrapporteringssystemet Kolada. I denna artikel undersöks personalens erfarenheter av att arbeta med detta system och vad som osynliggörs i inrapporteringen i Kolada. Resultaten visar på en tydlig diskrepans mellan de fixerade representationerna i rapporteringssystemet Kolada och den verksamhet som faktiskt utförs av personal och deltagare. Vi har identifierat hur deltagare, insatser och resultat konstrueras i systemet och hur dessa metoder osynliggör såväl individers utveckling av arbetsförmåga som personalens insatser.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-04-29