Från trygghet till omställning: avtal mellan PTK och SAF

Författare

  • Olle Jansson Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet https://orcid.org/0000-0001-9038-4885
  • Jan Ottosson Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

Nyckelord:

flexibilitet, kollektivavtal, kompetensutveckling, omställning

Abstract

Denna artikel ger historiska perspektiv på hur trygghets- och omställningsavtalet mellan SAF och PTK upprättades och sedan omförhandlats sedan 1970-talets början. Artikeln pekar på att trygghets- och omställningsavtalens uppkomst och förändring, kan förstås som ett uttryck för ett ”trilemma”; ett (svårt) val mellan trygghet, flexibilitet och kompetensutveckling. Hur avtalen uppstått och sett ut har varit följden av en avvägning mellan parternas preferenser och maktresurser. Avtalets utformning har växlat på grund av de båda parternas förhandlingspositioner, ändrade förhållanden på arbetsmarknaden, samt reviderade upplevda behov av vilka problem som behöver lösas.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-02-07