Styrteknologier och differentiering av den professionella praktiken - exemplet lärare

Författare

Nyckelord:

lärare, performativ logik, prestation, profession, styrning

Abstract

Lärares arbetsprestationer mäts och utvärderas alltmer på individnivå. I artikeln undersöks förekomst och användning av instrument för att mäta lärares arbetsprestationer. Baserat på en enkät till 2 000 svenska grundskole- och gymnasielärare visar artikeln på en högst varierande förekomst av prestationsmätningar. Instrument som uppföljnings- och utvecklingssamtal, kursutvärderingar, prestationsbaserad lönesättning förekommer i högre grad än föräldraenkäter, klassrumsobservationer och kollegial bedömning. Instrumenten används mest i aktiebolagsdrivna friskolor. Skolledningar använder sådana instrument i olika syften, främst som underlag för individuell lönesättning. I artikeln relateras resultaten till differentiering inom lärarprofessionen. Styrning är en delförklaring till varför lärarprofessionen differentieras.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-11-19