Coronakrisen synliggör behovet av att analysera arbete som ett kall

Författare

Nyckelord:

kall, existentiell mening, existentiellt imperativ, Corona

Abstract

Under pågående pandemi vittnar yrkesutövare inom vård och omsorg om allvarliga arbetsmiljöbrister, samtidigt som framställningar av arbetets vidare mening aldrig varit så närvarande. Sociologerna Bengtsson och Flisbäck betonar vikten av att återuppväcka kallbegreppet, vilket varit utskällt i debatter om svenskt arbetsliv.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-11-26