Lokala industriers betydelse för yrkesutbildningen på orten

Författare

Nyckelord:

industriarbete, industriföretag, yrkesutbildning, yrkeslärande

Abstract

Vad industriarbete innebär i globala, högteknologiska samhällen är omdiskuterat. Denna studie belyser hur gymnasial yrkesutbildning förbereder yrkeselever för industriyrken inom sex orter i en industrität svensk region. Med utgångspunkt i forskning om yrkeslärande och institutionellt perspektiv studeras hur lokala industrikontexter influerar yrkesutbildningars utformning, till innehåll och form. Resultatet ger en mångfacetterad bild av hur förutsättningar för elevers arbetsplatsförlagda yrkeslärande varierar beroende på industriföretagens storlek, arbetsvillkor och produktion. Vidare identifieras och diskuteras olika lager av samspelsprocesser mellan skola–industrier–lokalsamhälle som sammantagna formar förutsättningarna för yrkesutbildning. De är kopplade till hur industriernas kortsiktiga och långsiktiga kompetensbehov möter lokalsamhällenas behov samt ungas önskemål.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-03-24