Könsskillnader i arbetsskadeersättning i branscher och diagnoser

Författare

  • Lotta Dellve Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet https://orcid.org/0000-0003-0480-1895
  • Ylva Wallinder Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Nyckelord:

registerstudie, arbetsolycksfall, arbetssjukdomar, genus

Abstract

Syftet är att identifiera könsskillnader i andelen som beviljats ersättning för allvarlig arbetsskada inom könsdominerade branscher och diagnoser. Studien är en registerstudie av samtliga ansökningar om livränta 2010-2018. Resultatet visade skillnader till kvinnors nackdel i bedömning av varaktighet och samband, i såväl kvinno- som mansdominerade branscher samt inom samma diagnoser. Resultat kan ge ett bidrag i en mer komplex fråga där normer och tillgång till resurser har betydelse. I tolkning utifrån normkritiska perspektiv ges stöd för att sociala normer kring kön och genus i arbetsskadesystemet delvist manifesteras i bedömningar, och särskilt där det finns större bedömningsutrymme för handläggare.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-09-04