Försäkringskassans utredningsansvar i arbetsskadeärenden

Del I av II

Författare

  • Sebastian Wejedal Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet https://orcid.org/0000-0003-2617-9048
  • Charlotta Alsterstad Lindfors Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Nyckelord:

Arbetsskada, utredningsansvar, diskriminering, rättsdogmatisk granskning, aktgranskning

Abstract

Detta är den första delen av två i en sammanhängande rättsvetenskaplig granskning av Försäkringskassans handläggning och beslutsfattande i arbetsskadeärenden. I denna del behandlas myndighetens utredningsansvar. I den uppföljande delen skiftas fokus till Försäkringskassans bevisprövning. Det övergripande syftet med granskningen har varit att undersöka om det förekommer könsdiskriminering vid hanteringen av arbetsskadeärenden. Resultatet visar att Försäkringskassan inte alltid hanterar sitt utredningsansvar på ett korrekt sätt inom ramen för sin handläggning, men att det däremot inte går att påvisa några könsskillnader i hur ärenden utreds. De fel och brister som kan konstateras är besvärande, men tycks alltså inte verka diskriminerande.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-09-04