Fördomar eller okunskap - könsasymmetrier i handläggning?

Författare

Nyckelord:

Arbetsskador, Försäkringskassan, Genus, Närbyråkrater

Abstract

Kvinnor har något svårare att få ersättning än män från arbetsskadeförsäkringen. Tidigare studier fokuserar främst på egenskaper hos de försäkrade, vi undersöker istället om bedömningar i handläggningen kan bidra till skillnaderna genom omedvetna bias och/eller kunskapsluckor. Vi använder ett datamaterial bestående dels av en enkät med ett vinjettexperiment som riktats till samtliga handläggare och dels reella arbetsskadeakter. Undersökningen ger inte stöd för att handläggarna diskriminerar utifrån kön, men att den medicinska bedömningen ofta är undermålig. Vi rekommenderar utökad utbildning av handläggare för att undvika rättsosäkra bedömningar och risk för ojämlikhet i utfall av arbetsskadeärenden med avseende på kön.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-09-04