Jakten på källan, eller, organisationsförändring och dödens oundviklighet

Författare

Nyckelord:

referens, motstånd mot förändring, organisationsförändring

Abstract

Som forskare och lärare vet vi att vi ska ”gå till källan” när vi hänvisar till en text. I den här artikeln genomför vi först en sådan jakt. Den utgår från en viss teori i en lärobok inom organisationsteori. Jakten går genom ett antal rakt nedstigande led så långt det är möjligt att komma till den ursprungliga källan för teorin. Vårt första syfte är att visa hur författare hänvisar till andras teorier och hur teorierna därvid kan genomgå omvandlingar. Ett andra syfte är att genomföra källkritik av primärkällan (Kübler-Ross 1992) och det sätt på vilket den utnyttjas i sekundärkällorna. Slutsatsen är att managementteoretiker förvanskar denna modell med hjälp av det empiriskt falska begreppet ”motstånd mot förändring”.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-11-26