Att lämna yrket eller stanna kvar, organisationskultur och sexuella trakasserier, delat ledarskap samt arbetets estetik

Författare

Abstract

Tre av detta nummers artiklar berör organisation på ett eller annat sätt. Det handlar om varför poliser väljer att frivilligt säga upp sig och lämna yrket; sexuella trakasserier och hur sådana hanteras i mansdominerade organisationer samt erfarenheter av delat ledarskap i skolväsendet. Den sista artikeln utgörs av en essä om hur arbete har framställts i bildkonst, musik och litteratur. Detta nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv avslutas med att Jan Ch Karlsson recenserar boken Job Quality in an Era of Flexibility. Experiences in a European Context.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2019-09-24